ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد نوین

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد نوین در عصر حاضر، دارای اهمیت ویژه ای میباشد. در زمینه های تحقیقاتی و کاربردی منتج به بروز متدها و مدل هایی شده است.

در این مقاله به شرح مفاهیم و عنوان مشخصات شاخص های مناسب با یک سیستم همه جانبه، پرداخته میشود.

برای کارآمدتر بودن و حصول بهترین نتایج، اهمیت موضوع ارزیابی و مدیریت روز به روز بیشتر شده است. برای اجرای آن و پیشرفت، نیاز به شناخت و تاثیر آن ها لازم است. 

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به عنوان یک روش رسمی و سازنده برای اندازه گیری کار و نتایج آن تعریف می شود. برای اندازه گیری مقدار ارزش افزوده از نظر افزایش کارآیی و بازدهی بالا در اجرا و مدیریت عملکرد استفاده می شود. 

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد لازمه هر سازمانی است که برای رشد و پیشرفت تلاش میکند. تعیین هدف به صورت واضح، برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر بر اجرای امور ارکان اصلی مدیریت عملکرد میباشد. نظارت و کنترل بر عملکرد باعث توسعه و بهبود و نهایتاً دستیابی به اهداف مورد نظر میگردد.

گروه بندی ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد نوین

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد، به فرآیند کمی کردن و اثربخشی عملیات، گفته میشود. با مروری بر ادبیات موضوع، میتوان دلایل آن راه به سه گروه اصلی تقسیم کرد:

 • اهداف استراتژیک، شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست.
 • اهداف ارتباطی، شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان های دیگر است.
 • اهداف انگیزشی، شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.

در گذشته، سازمانهای تجاری از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد، استفاده میکردند. با مرور زمان، پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند. این ناکارایی، ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها و رقابت بازار بود. 

شاخصهای ارزیابی عملکرد

برای انتخاب شاخصهای ارزیابی مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد، موارد زیر توسط محقیقین پیشنهاد شده است.

 • باید منشعب از اهداف سازمان باشند.
 • امکان مقایسه با سازمانهایی با فعالیت مشابه، داشته باشند.
 • هدف برای هر شاخص، واضح و مشخص باشد.
 • نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هر شاخص به صورت روشن عنوان شود.
 • تحت کنترل واحد سازمانی، ارزیابی شوند.
 • انتخاب شاخصها، از طریق بررسی نظرات افراد مرتبط، صورت پذیرد.
 • قابلیت بالفعل شدن داشته باشند.
 • به طور مستقیم در ارتباط با استراتژی شرکت، باشد.
 • به شاخصهای ارزیابی عملکرد غیر مالی نیز، توجه شود.
 • باید توجه داشت که بنا بر متفاوت بودن شاخصهای ارزیابی عملکرد در موقعیت های متغیر، یک شاخص برای تمامی واحدها و یا سازمانها مناسب نیست.
 • ممکن است، با تغییر محیط، شاخصها نیز تغییر کنند.
 • استفاده از شاخصهای ارزیابی، باید آسان و ساده باشد.
 • شاخصهای عملکرد باید بازخوردهای سریعی داشته باشند.
 • باعث بهبود مستمر در عملکرد، شوند.

شما میتوانید برای رشد و بهبود مستمر سازمانتان با انتخاب یک سیستم جامع بر اساس شاخص های فوق، به اهداف متعالی خود برسید.

https://www.questionpro.com/blog/performance-evaluation/

http://system.parsiblog.com/Posts/664/%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/

https://pointer.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-okr-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86/

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *