ساده اما قدرتمند، به

اهدافت دست پیدا کن

پــویــنــتــر، ســرویــس ابــری بــرنــامــه ریــزی اســتــراتــژی بــرای ایــجــاد هـمـاهـنـگـی، تــمــرکــز و شــفــافــیــت بــیــشــتــر در ســازمــان

اهداف و نتایج کلیدی
>> به سبک گوگل هدف گذاری کنید <<
 

نرم افزار OKR پوینتر بهترين و ساده ترين

ابزارِ تنظیم، پیگیری و مدیریت هدف

برای دستیابی حداکثری به نتایج

چرا خدمات ابری پوینتر؟
ـــــــــــــ
برنامه ریزی در لحظه

بــرنــامــه ریــزی در لــحــظــه

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هر تعداد، می تواند اهداف خود را مدیریت و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه ریزی نماید.

شـفـافـیـت مـســئـولـیـت ها و نــقــش ها

در پـویـنـتـر بـا مـشـخـص کـردن مـسـئـولـیـت و نـقـش، هـر یـک از افراد، بـا آگـاهـی از نـقـش خـود در پـیـشـبـرد اهـداف و رسـیـدن بـه نـتـایـج سـازمـان تـلاش مـی کـنـنـد.

حفظ تاریخچه‌ همه چیز

حـفـظ تاریخچه‌ همه چیز

در نرم افزار برنامه ریزی استراتژی پوینتر دیگر نگران از دست دادن هیچ اطلاعاتی نباشید. تمامی فعالیت‌ها در تاریخ مورد نظر در دسترس شماست.

توقف و شروع مجدد اهداف با تغییر اولویت های سازمان

بـــا پـــویـــنـــتـــر، هـــر زمـــان کـــه بـــخـــواهـــیـــد مـــی تـــوانـــیـــد بـــدون بـــروز اخـــتـــلال در ارزیـــابـــی عـــمـــلـــکــرد اهـــداف، بـــرنـــامــه را شـــروع یـــا مـــتـــوقـــف نـــمـــایـــیـــد.

Suitable for any organizational structure of any size

مناسب هر سازمان با هر اندازه

با نرم افزار مدیریت استراتژیک پوینتر، هر سازمان با هر تعداد، می‌تواند اهداف خود را مدیریت کند و برای دستیابی به بهترین نتایج برنامه‌ریزی کند.

تـعـریـف و تـعـیـیـن اهـداف سـاده تـر از هـمـیـشـه

در پوینتر با حذف پیچیدگی های متدولوژیک و تکنیک های تئوری به سادگی هدف گذاری کنید و با مشاهده خروجی های ملموس درک بهتری از نتایج به دست آورید.

طرح بسته های قیمتی سرویس ابری
ـــــــــــــ

سازمان های کوچک و متوسط

پوینتر بهترین انتخاب برای شرکت های با سایز متوسط و کوچک است که در برنامه ریزی و استراتژی خود از متدهای چابک بهره می گیرند.
ما علاوه بر همراهی در برنامه ریزی، در جاری سازی آن نیز کنارتان خواهیم بود.

با ما تماس بگیرید

ســـــازمـــــان هـــــای بـــــزرگ

سرویس ابری پوینتر برای خدمت به سازمان های بزرگی که نیازمند همراستایی بدنه سازمان در راستای اهداف و چشم انداز ها هستند. هر کجای دنیا که هستید با یک کلیک از وضعیت سازمان خود مطلع شوید.

با ما تماس بگیرید

نــصــب در مــحــل ســازمــان

مناسب برای سازمان هایی که دارای محرمانگی اطلاعات می باشند و مایل هستند این سرویس بر روی زیرساخت های فناوری اطلاعاتشان نصب گردد

با ما تماس بگیرید
عملکرد نرم افزار
      ـــــــــــــ         

روند کار با نرم افزار پوینتر بسیار ساده است، سازمان شما تنها با فرایند 5 مرحله ای که در این نرم افزار تعبیه شده است، به شیوه ای خروجی محور عمل خواهد کرد و به نتایج شگفت انگیز دست خواهد یافت.

  • سادگی
  • سرعت
  • تعامل آسان
1

بـــــرنـــــامـــــه ریـــــزی و تــــعــــیــــیــــن اهـــــدافــــــــ

برنامه ریزی براساس اهداف استراتژیک و اولویت های سازمان برای ارزیابی واحد سازمانی و واحدهای زیرمجموعه صورت می پذیرد و اهداف در سطوح سازمانی، دپارتمان و فردی براساس درجه اهمیت تعریف می شوند.
2

کمک به سازمان برای شکستن اهداف کلان به نتایج کلیدی

با شکستن اهداف سازمان به اهداف کوچک تر و نتایج کلیدی آنها، می‌توان به طور دقیق و ساختار یافته اقدامات عملیاتی را برای تیم ها، ادارات و افراد، تعریف و تنظیم نمود.
3

تـعـیـیـن اقـدامـات و فـعـالـیـت هـا و پـیـگـیـری آنـها

برای دستیابی به اهداف و نتایج کلیدی، مجموعه ای از اقدامات مشخص و قابل اندازه گیری که عبارتند از برنامه ها و فعالیت ها تعیین می شوند. در این راستا تلاش هایی که در سازمان اتفاق می افتد، متمرکز می شوند و نظم فکری در سازمان شکل می گیرد که با این وجود پیگیری اقدامات به سرعت انجام می شود.
4

هدف گذاری کمی و اندازه گیری وضعیت نتایج کلیدی

وارد کردن پایش و عملکرد در بخش های مختلف سازمان در کمترین زمان ممکن، سبب کنترل و نظارت همه جانبه بر فعالیت ها و عملکرد افراد سازمان می شود.
5

آگاهی از میزان تحقق اهداف با دسترسی ساده و سریع به گزارشات دقیق

سنجش میزان تحقق فعالیت‌ها و بررسی میزان پیشرفت هر فعالیت در بازه های زمانی مشخص (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، سالانه) برای ارزیابی میزان اثر بخشی و موفقیت در جهت رسیدن به اهداف، تنظیم می شود.

عضویت در خبرنامه

در خبرنامه ما عضو شوید تا در آخرین اخبار دنیای استراتژی به روز باشید.