قدردانی و سپاسگزاری معجزه می کند و اگر به شکل عادت درآید از نتایج به دست‮ آمده از آن شگفت زده خواهیم شد
‮65 درصد کارکنان معتقدند که دریکسال گذشته به خاطر کار خوبشان مورد قدردانی قرار نگرفته‌اند!
قدردانی بسیار اثربخش تر از چیزیست که تصور می کنیم. به گونه‌ای که هیچ‮ یافته‌ای در تمام پژوهش‌های روان شناسی و منابع انسانی به اندازۀ اثر مثبت واقف بودن به عملکرد کارکنان و قدردانی از آ‌ن‌ها،توصیه نشده است.وقتی کاری را انجام می دهید حتی اگر کاری روتین باشد و انتظار تشکر نداشته باشید نیز نمی توانید در مقابل تشکر بی تفاوت باشید و نیروی مضاعفی برای ادامه کار پیدا می کنید.
قدردانی همیشه با خود انرژی مثبتی به همراه دارد و دارای قدرتی فوق العاده‮ است که می توان از آن برای جذب پول و ثروت، کسب موفقیت و رسیدن به آرزوها استفاده کرد.

پنج اشتباه رایج در OKR

هنگامی که کار خود را با OKR (اهداف و نتایج کلیدی) شروع کردید، برخی مشکلات و اشتباهات با احتمال زیاد اتفاق می افتد. OKRها شما را ملزم به ایجاد یک تغییر فرهنگی می کنند و تغییر فرهنگ دشوار است که منجر به رها کردن OKRها بعد از مدتی می شود. باید به این توجه کرد که چه کاری نباید انجام دهید تا در کار با OKR دچار مشکل شوید. این ویدئو می تواند به شما تا حدود زسادی در پیاده سازی OKRکمک کند. در اینجا پنج اشتباه رایج وجود دارد که مردم هنگام شروع با OKRمرتکب می شوند.

اعجاز OKR برای دستیابی به نتایج شکفت انگیز

این روزها تقریبا همه جا از OKR صحبت می شود ولی OKR چیست؟ OKR یک پروتکل هدف گذاری مشارکتی برای سازمان ها، دپارتمان ها، تیم ها و افراد است که مانند تمام متدهای جدید فقط در صورتی میتواند با موفقیت به نتیجه برسد که به درستی پیاده سازی و بصورت کامل اجرا شود. شاید بهترین تعبیر برای OKR همان ستاره قطبی باشد. شما قدم به قدم در راستای اهداف پیش می روید و برای تعریف گام بعدی به آن مراجعه می کنید. OKR به سازمان و به تبع آن به تمام اعضای سازمان نظم فکری می دهد. وقتی با آگاهی تصمیم بگیرید، تصمیمات شما به اجرا نزدیکتر خواهند بود. OKR بهترین محرک کار تیمی و ارتباط بین واحدهاست. در واقع در OKR همه برای یکی و یکی برای همه تلاش می کنند. باید بدانید که استراتژی، هنر نه گفتن است و OKR به شما می آموزد که چگونه بر اولویت های مهم تمرکز نمائید. برای شرکت در کارگاه تخصصی OKR و کسب اطلاعات بیشتر در وبینار برنامه ریزی و اجرای چابک شرکت نمایید