اسمارت

ما می دانیم که اگر کاری به عنوان هدف تعیین شود، احتمال انجام آن بیشتر است. بنابراین هنگامی که در حال ایجاد OKR هستیم می توانیم از روش SMART استفاده کنیم تا مطمئن شویم کاری که قصد انجام آن را داریم غیر ممکن نیست!

تعریف کلی از OKR

OKR یک چارچوب مدیریت هدف است که به رهبران کمک می کند تا تیم های خود را از A به B. هدایت کنند. برخی از مزایای OKR شامل، بهبود تمرکز، افزایش شفافیت و همسویی بهتر بین تیم ها است.

OKR مخفف “اهداف و نتایج کلیدی” است. این یک سیستم هدف و ابزاری ساده است که توسط بسیاری از شرکتهای بزرگ برای ایجاد تعامل و همچنین همسویی در یک تیم پیرامون اهداف ملموس و قابل اندازه گیری استفاده می شود.

اهداف“ در چارچوب OKR نشان دهنده آنچه شخص می خواهد و می تواند به روشی ساده به آن برسد.

نتایج کلیدی” در چارچوب OKR ها نشانگر عمل معیار نظارت بر چگونگی دستیابی به هدف تعیین شده است.

اهداف SMART چیست؟

برخلاف چارچوب های دیگر که ایجاد استراتژی، سلسله مراتب سازمانی و مدیریت عملکرد را در بر می گیرد، SMART ساختاری ساده است که نحوه ایجاد و اندازه گیری پیشرفت به سوی اهداف را توصیف می کند.

SMART، مانند OKR، ابزاری برای تعیین هدف است که بر ساختار ساختمان و توانایی ردیابی پیشرفت در روند تعیین هدف و رسیدن به هدف تمرکز دارد.

SMART فرآیند را به پنج قسمت اصلی تقسیم می کند:

1 خاص بودن (Specific)

نتیجه کلیدی شما باید مشخص باشد. یعنی باید به طور واضحی به هدف اشاره کند. همچنین باید کوتاه و مختصر باشد تا باعث برداشت فرد یا شرکت از آن هدف نشود.

2 قابل اندازه گیری (Measurable)

قابل اندازه گیری کردن نتایج کلیدی به این معنی است که باد جوری تنظیم شود که بتوان عددی را به آن اختصاص داد تا قابل اندازه گیری بشود.

مثلا جمله ی “زیاد مطالعه کنید” قابل اندازه گیری نیست اما “100 صفحه بخوانید” قابل اندازه گیری است.

3 قابل دستیابی (Achievable)

نتیجه کلیدی باید قابل اجرا باشد. پیشرو ترین شرکت کشور شدن امکان پذیر هست اما باید به عنوان هدف در نظر گرفته بشود. نتایج کلیدی کوچک تر و قابل دستیابی و توضیح چگونگی رسیدن به اهداف هستند.

4 مرتبط بودن (Relevant)

نتیجه کلیدی شما باید مرتبط با هدف شما باشد. مطمئنا، وقتی اهداف را تعیین می کنیم، آنها باید با هدف کلی همسو شوند.

5 مبتنی بر زمان بودن (Time Based)

تمام نتایج کلیدی شما باید مبتنی بر زمان باشد یا به عبارت دیگر مهلت مشخصی داشته باشد که باید طی آن پایان یابد. یک جدول زمانی تنظیم کنید که شما را مجبور کند روی هدف خود کار کنید و واقع بینانه باشد.

چه نقاط مشترکی بین OKR و SMART وجود دارد؟

هر یک از این ابزارهای تعیین هدف با این مفهوم توسعه یافته اند که اهداف، کلیدی برای دستیابی به موفقیت تجاری و سازمانی هستند. اگرچه تفاوتهایی با هم دارند، اما هدف هر دو یکسان است – هدف اصلی و برنامه مورد نیاز برای رسیدن به آن به شکلی واقع بینانه و به موقع

اهداف OKR و SMART شامل حذف عامل “ابهام” از تعیین اهداف و رسیدن به آنها است. هر دو می توانند توسط مشاغل، سازمان های غیرانتفاعی و افراد به طور یکسان استفاده شوند. آنها معیارهای مشابهی برای رسیدن به اهداف مشخص شده دارند.

هر دو ابزار خاص هستند، اما OKR ها علاوه بر خاص بودن، اجازه می دهد نتایج کلیدی را گروه بندی کنیم که طبیعتا موفقیت بیشتری را برای ما به دنبال دارد. هر دو ابزار نیز قابل اندازه گیری هستند و دستیابی و محدودیت زمانی دارند.

چگونه می توانم اطمینان حاصل کنم که OKR های من SMART هستند؟

برای این بررسی این که آیا OKR های ما SMART هستند یا نه باید به 2 سوال مهم پاسخ بدیم.

1. آیا هدف من خاص است؟ خوب است که بزرگ فکر کنید اما محدود کردن در یک قسمت مرکزی تمرکز روی اهداف شما را بهبود می بخشد.

2. آیا نتایج کلیدی من قابل اندازه گیری است؟ چگونه موفقیت را به شکل کمی در می آورم؟

صحبت پایانی

معیارهای SMART به راحتی به خاطر سپرده می شوند، استفاده از آنها آسان است و برای تعیین اهداف شخصی عالی است. OKR زمینه سازمانی را فراهم می کند و هدف گذاری را به یک تمرین در کل شرکت تبدیل می کند. با استفاده از OKR، کل سازمان می تواند به وضوح و تمرکز برسد.

 

منابع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *