در صورت که مایل به همکاری با پوینتر هستید، از طریق فرم ذیل رزومه ی خود را ارسال فرمایید.    پروژه ایتمام وقتپاره وقت