• کلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزار و نشان های تجاری آن برای شرکت محفوظ می باشد. هرگونه استفاده ی غیر مجاز از نام، مستندات و منابع نرم افزار بدون مجوز کتبی شرکت، پیگرد قانونی دارد.
  • دسترسی و فروش نرم افزار به صورت خرید حقوقی به صورت تماس با شرکت و ارسال پیش‌فاکتور رسمی می‌باشد . 
  • اشخاص حقوقی با توجه به اینکه نیازمند به فاکتور از نوع اول می‌باشند ، برای اعلام اطلاعات مورد نیاز بایستی با کارشناسان شرکت تماس گرفته و از طریق ارسال پیش فاکتور رسمی از طرف شرکت مدیریت روشمند ، اقدام به خرید اشتراک نرم افزار نمایند  و پرداخت از جانب خریدار به شماره شبا.IR130560082904000997347001به نام شرکت مدیریت روشمند صورت می پذیرد .
  • پس از خرید نرم افزار، در وب سایت شرکت  پنلی با نام کاربری و رمز عبور توسط کارشناسان در اختیار افراد قرار می‌گیرد و راهنمایی هایی لازم برای استفاده از نرم افزار توسط کارشناسان صورت خواهد گرفت.
  • در صورت اتمام زمان اشتراک ، پنل کاربر مدیر و کاربران افزوده شده  غیر فعال می‌گردد ، لذا  در صورت نیاز به تمدید کاربر مدیر می بایست پنل را تمدید نماید.  تمدید از طریق مدیر پنل با تماس با کارشناسان مربوطه صورت می پذیرد .
  • مشکلات فنی پیش آمده برای کاربران از طریق تماس با شرکت و حل آن توسط کارشناسان و تیم فنی صورت می‌پذیرد.
  • شماره های تماس شرکت مدیریت روشمند 021-88678691 ،021-91070273 می ‌باشد