Blog

Objectives and Key Results FAQs

سوالات متداول در مورد اهداف و نتایج کلیدی (OKR ها) (همه چیز پاسخ داده می شود!)

OKR ها یا همان اهداف و نتایج کلیدی ایجاد شده اند تا با سازمان شما ...

ادامه مطلب
OKR is a goal setting framework

OKR چارچوب تنظیم هدف برای تفکر بزرگ

اهداف و نتایج کلیدی (OKR)، با ایجاد اهداف و نتایج بلندپروازانه که می توان در ...

ادامه مطلب
benefits of using okr

اهداف و نتایج کلیدی (OKR) چیست؟ 10 مزیت اصلی استفاده از آن

اگر در مورد منفعت اهداف و نتایج کلیدی (Objectives and Key Results) برای تیم یا ...

ادامه مطلب
OKR 1

تاریخچه مختصری از اهداف و نتایج کلیدی (OKR)

آیا درباره OKR ها چیزی شنیده اید؟ آیا می دانید این مفهوم از کجا سرچشمه ...

ادامه مطلب
The Strategist’s Guide - OKR is a strategic framework

OKR: راهنمای استراتژیست ها

در مورد چارچوب OKR و چگونگی قرار گرفتن آن در طیف سیستم های مدیریت استراتژی ...

ادامه مطلب
Comparing OKRs vs. KPIs is an apples and oranges discussion

مقایسه OKR و KPI بحث سیب و پرتقال است

مقایسه OKR و KPI، بحث سیب و پرتقال است. در مورد کاربردها، شباهت ها و ...

ادامه مطلب
How to Set your Objectives and Key Results

اهداف و نتایج کلیدی: 7 نکته در مورد چگونگی تنظیم اهداف و نتایج کلیدی

برای بسیاری از شرکت ها، زمان آن رسیده است که اهداف سه ماهه خود را ...

ادامه مطلب
Small and Medium Sized Enterprises

چرا اهداف و نتایج کلیدی (OKR) برای سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) مناسب است؟

شرکت های دره سیلیکون (Silicon Valley) مستقر در ایالات متحده را فراموش کنید. اهداف و ...

ادامه مطلب
OKR software and ROI

استفاده از نرم افزار OKR و نرخ بازگشت سرمایه

افراد زیادی در حال پذیرش استفاده از اهداف و نتایج کلیدی (Objectives and Key Results) ...

ادامه مطلب
6

مقدمه ای بر همسویی (Alignment) در OKR

قبل از شروع به کار با OKR (اهداف و نتایج کلیدی)، باید ساختار همسویی OKR ...

ادامه مطلب