روز: ژوئن 16, 2020

Objectives and Key Results FAQs

سوالات متداول در مورد اهداف و نتایج کلیدی (OKR ها) (همه چیز پاسخ داده می شود!)

OKR ها یا همان اهداف و نتایج کلیدی ایجاد شده اند تا با سازمان شما ...

ادامه مطلب