روز: آوریل 21, 2020

benefits of using okr

اهداف و نتایج کلیدی (OKR) چیست؟ 10 مزیت اصلی استفاده از آن

اگر در مورد منفعت اهداف و نتایج کلیدی (Objectives and Key Results) برای تیم یا ...

ادامه مطلب