روز: ژانویه 25, 2020

OKR 1

تاریخچه مختصری از اهداف و نتایج کلیدی (OKR)

آیا درباره OKR ها چیزی شنیده اید؟ آیا می دانید این مفهوم از کجا سرچشمه ...

ادامه مطلب