محیط داشپورد نرم افزار مدیریت استراتژی پونیتر
محیط داشپورد نرم افزار مدیریت استراتژی پونیتر

اولین و کامل ترین نرم افزار مدیریت استراژیکی خاورمیانه

_

نرم افزار مدیریت استراتژیک پــویــنــتــر، ســرویــس ابــری بــرنــامــه ریــزی چابک به روش OKR بــرای جاری سازی استراتژی، ایــجــاد هـمـاهـنـگـی، تــمــرکــز و شــفــافــیــت بــیــشــتــر در ســازمــان

امکانات نرم افزار چابک پوینتر

  • مدیریت اهداف و استراتژی سازمان ها
  • تعریف اهداف فصلی و دوره ای در راستا چشم انداز و استراتژی ( نمایش به صورت درختی)
  • امکان تعریف چارت سازمانی با ارائه دسترسی های ویژه
  • امکان ارائه گزارش از روند تحقق اهداف ( به صورت PDF / Excel )
  • امکان مدیریت کامل اقدامات به صورت اقدامات اهداف و اقدامات شخصی سازی شده
  • امکان مدیریت عماکرد پرسنل با استفاده از مدل گیمیکشین
  • امکان مشاهده وضعیت سازمان در قالب داشبورد مدیریتی
مسیر بستن قرارداد

برخی از مشتریان نرم افزار پونیتربانک مسکن

لوگو بانک مسکن
لوگو بانک سینا
لوگو صدر جهان
لوگو downtown
لوگو بروکس