پروژه ها

 

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  پروژه ها

  وزارت صنعت، معدن و تجارت سالانه بر اساس اولویت های کشور، حوزه صنعت معدن و تجارت را اولویت بندی می کند. اولویت استراتژیک سازمان در قالب اهداف کلان مشخص می شود و با توجه به نظر خبرگان استراتژی های وزارت خانه تدوین می شود

  detailspreview
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  پروژه ها

  در سازمان اسناد و کتابخانه ملی اجرای برنامه ریزی استراتژیک در Pointer فاز به فاز انجام شد. ابتدا در سیستم Pointer فاز جاری سازی و ارزیابی عملکرد برنامه های استراتژیک و گزارشات در قالب دشبوردهایی با توجه به سطح دسترسی پیاده سازی شد

  detailspreview
 • بانک مهر اقتصاد

  بانک مهر اقتصاد

  پروژه ها

  بانک مهر اقتصاد سند استراتژیک خود را تا سال 1395 تدوین کرده است. سند استراتژیک بانک در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفته است. نظام جاری سازی بر اساس مدل BSC در سازمان مستقر شده است که استراتژِ ی های سازمان اعم از چشم انداز و اهداف کلان و ... را به اهداف استراتژیک و نقشه استراتژی خرد می شود که چگونگی تحقق استراتژی های بانک را نشان داده شود.

  detailspreview