راه حل جامع استراتژیک

راه حل جامع استراتژیک (برنامه ریزی و کنترل سازمانی) یک سیستم اطلاعات استراتژیک (Strategic Information System) می باشد که به سازمان ها در مکانیزاسیون فرآیند مدیریت استراتزیک کمک می کند. این راه حل به سازمانها این امکان را می دهد که در مراحل برنامه ریزی استراتژیک، جاری سازی استراتژی ها و برنامه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد کسب و کار فرآیند خود را مدیریت نمایند. مهمترین مزایای این راه حل برای سازمانها عبارتست از :

  • افزایش سرعت فرآیند مدیریت استراتژیک
  • ایجاد مشارکت حداکثری کارکنان در سطوح مختلف در فرایند
  • کمک به جمع آوری اطلاعات برنامه ریزی و عملکرد از سطح سازمان
  • یادگیری فرآیند مدیریت استراتژیک توسط سطوح مختلف سازمان
  • پایش میزان تحقق برنامه های سازمان