درباره پوینتر

پوینتر یک بستر نرم افزاری جامع و منعطف است که به سازمانها این امکان را می دهد تا با استفاده از آن کلیه فرآیندهای یک نظام مدیریت استراتژیک را پشتیبانی نمایند. در واقع این بستر نرم افزاری این امکان را فراهم می آورد که سازمانها فرآیند، مراحل، ابزار ها، مدل ها، مفاهیم، تعاملات و هر آنچه که در فرایند استراتژی محوری قرار دارد را پوشش دهند.

ایده اولیه ایجاد بستر پوینتر به ۵ سال پیش بر می گردد. ما پس از بررسی بیش از ۱۰۰ راه حل BI، BPM و BSC و SIS در دنیا و تحقیق و توسعه بر روی چندین بستر مختلف نهایتاً به یک GAP یا شکاف بین راه حل های بین المللی و نیاز فرآیند مدیریت استراتژیک در ایران رسیدیم. این شکاف بسیار متاثر از یافته های ما در عرصه مشاوره بود. تیم در گیر در طراحی مفهومی پوینتر بیش از ۶۰ پروژه مدیریت استراتژیک را تا کنون در عرصه های برنامه ریزی، جاری سازی و مدیریت عملکرد تجربه نموده است. و تجربه عملی در این حوزه بسیار به پیشبرد کار کمک کرده است. اما این شکاف ها چیست:

۱- درایران فرآیند برنامه ریزی کلاً با انسجام و پیوستگی انجام نمی شود و مشارکت در این فرآیند همیشه با مشکلات زیادی درگیر است. لذا حرکت به سمت استراتژی محوری نیازمند راهبری بسیار قوی می باشد.
۲- فرآیند مدیریت استراتژیک در ایران معمولاً بسیار طول می کشد و از نیاز سازمانها عقب تر است و هیچگاه به موقع ارزش آفرینی نمی کند.
۳- دانش افراد در سازمانها نسبت به مدیریت استراتژیک متوازن و قابل قبول نیست و ضعف دانش گه گاه فرآیند را نا کارآمد می سازد.
۴- سازمانهای ما دارای سطوح بلوغ بسیار متفاوت و متنوعی در مدیریت استراتژیک هستند و در واقع هر سازمان نیازها، شناخت و الزمات خاص حود را دارد. اما راه حلهای دنیا شما را مجبور به قرار گرفتن در یک سطح بلوغ و استفاده از ابزارهای مشخصی می کند.
۵- سازمانهای ما استراتزی را ندوین می کنند اما به سختی می توانند انرا عملیاتی کرده و سخت از آن می توانند آنرا پایش نمایند و دلایل آن بسیار در ایران خاص و متفاوت از دنیا می باشد.

لذا به این فکر افتادیم تا محصولی را آماده کنیم که :

اول؛  توانایی سازمانها را در راهبری، جلب و مدیریت مشارکت افزایش دهیم و این مشکل همیشگی را برای سازمانها از منظر سیستمی حل کنیم.
دوم؛ سرعت تعاملات استراتژیک و طی کردن مراحل را بالا ببریم و به سازمانها در انجام اثربخش مراحل مختلف کار در کوتاه ترین زمان یاری رسانیم.
سوم؛ فرآیند مربوط به جمع آوری اطلاعات در کلیه شئون فرایند استراتژی محوری اعم از برنامه ریزی، جاری سازی، ارزیابی عملکرد و … را مکانیزه کنیم و به آن مرحله اعتبارسنجی بیافزاییم که از این طریق اطلاعات جزیره ای سازمان برای فرایند استراتژی محوری یکپارچه گردد.
چهارم؛ با ایجاد بستری سیستماتیک، گام به گام و چارچوب دار فرآیند مدیریت استراتژیک را به سطوح مختلف سازمان در حد نیاز خود یاد دهیم.
پنجم؛ امکان تطابق کامل سیستم با نیاز، بلوغ و مدلهای مورد استفاده سازمانها را فراهم آوریم به جای اینکه سازمانها را نجبور کنیم تا از مدل ما پی روی نمایند.
ششم؛ بستری برای ارزیابی عملکرد و پایش هوشمندانه میزان تحقق استراتژی ها، انحرافات و روند ها و … متناسب با فضای ایران از لحاظ انسانی، فناوری اطلاعات و … ایجاد  نماییم.

کاتالوگ پوینتر